• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Technorati

โอโซน

ozone-imageโอโซน คือ สารชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากออกซิเจน ที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศ โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ  แสงอุลตร้าไวโอเลต เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเจน จาก 2 อะตอม ให้เป็น 3 อะตอม  ใน   1 โมเลกุล โอโซนเป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี และรวดเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,000 เท่า คือใช้เวลาเป็นวินาที ในขณะที่คลอรีนใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง ในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากจะฆ่าเชื้อแล้วโอโซนยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย โอโซนสามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติได้ทั้งในทะเล ภูเขา และโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศที่ห่างจากพื้นโลก

โอโซน อ่านเพิ่มเติม...

โรคภูมิแพ้คืออะไร

allergyโรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม หรือที่เรียกอีกอย่างว่า สารก่อภูมิแพ้ ที่ผ่านเข้าไปใน ร่างกายในคนปรกติ ปฏิกิริยาเช่นว่านี้จะเกิดขึ้นน้อยมากและไม่มีอาการแต่อย่างใด แต่ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารก่อ ภูมิแพ้จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปรกติเกิดขึ้น

โรคภูมิแพ้ อ่านเพิ่มเติม...

วัณโรค


Tuberculosisวัณโรค เป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข เป็นสาเหตุที่ทำให้วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาใหม่ทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาด ของโรคที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2536 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัณโรคอยู่ในภาวะฉุกเฉินสากลที่ต้องการการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน และจากรายงานปี 2553 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 18 ของโลกในจำนวน 22 ประเทศที่มีขนาดปัญหาด้านวัณโรคสูง (High Burden Country)

วัณโรค อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter

filter

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter จะใช้แผ่นกรองอากาศที่สร้างจากเส้นใย โปลีโปรพีลีน (Polypropylene Fiber) ที่ถูกชาร์ต ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ ที่เส้นใยตั้งแต่ผลิต  และนำมาถักเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีความหนาแน่นของช่องหรือรูที่ให้อากาศผ่าน มีความหยาบ จะทำให้ใช้กำลังงานไฟฟ้าต่ำในการทำงานของระบบดูดอากาศ (ใบพัดและมอเตอร์) ที่จะทำให้อากาศผ่านแผ่นกรองอากาศ  การฟอกอากาศของระบบการกรองด้วยแผ่นกรองจะใช้วิธีทำให้อนุภาคขนาดเล็กในอากาศ ที่ผ่านแผ่นกรองอากาศมีทั้งอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกและเป็นประจุไฟฟ้าลบ ด้วยวิธีการสร้างประจุไฟฟ้าลบในอากาศแบบ Negative Ionizer

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell

 

cell

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell จะเป็นระบบที่มีการสร้างประจุไฟฟ้าโดยใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเป็นกิโลโวลต์ เพื่อให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นที่เส้นลวด Ionizer เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดประจุไฟฟ้า (Positive Ionizer) และที่แผ่นอะลูมิเนียม ที่วางเรียงซ้อนกันเป็นช่องหรือเรียกว่า เซล Cell ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองอากาศหรือดักจับอนุภาคที่ผ่านช่องต่างๆ โดยแผ่นอลูมิเนียมที่วางเรียงซ้อนกันแผ่นแรกจะถูกสร้างสนามไฟฟ้าบวกที่ทำให้ เกิดประจุไฟฟ้าบวก และแผ่นถัดไปจะไม่มีการสร้างสนามไฟฟ้าหรือมีศักดิ์ดาไฟฟ้าเป็นกราวด์ อนุภาคขนาดเล็กต่างๆที่อยู่ในอากาศเมื่อถูกดูดโดยใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ผ่าน

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell เพิ่มเติม...