• Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Technorati

วัณโรคคืออะไร

     Tuberculosisวัณโรค (TB) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า เชื้อวัณโรค วัณโรคส่วนใหญ่มีผลต่อปอด แต่ก็ยังสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง, ระบบน้ำเหลือง และระบบไหลเวียนเลือด  ในอดีตเรียกโรคชนิดนี้ว่า "บริโภค" เพราะเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายสู่บุคคลอื่นได้ ตามพจนานุกรมทางการแพทย์กล่าวว่า วัณโรค คือ  "โรคที่เกิดจากการติดเชื้อวัณ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อเกือบทุกหรืออวัยวะของร่างกายที่พบบ่อยที่สุดของโรค คือ บริเวณปอด "

 

เมื่อคนติดเชื้อวัณโรคแบคทีเรียในปอดจะเพิ่มจำนวน และก่อให้เกิดโรคปอดบวม มักแสดงอาการเจ็บหน้าอก ไอ เป็นเลือด และ มีอาการไอเป็นเวลานาน นอกจากนี้ต่อมน้ำเหลืองใกล้หัวใจและปอดเป็นบริเวณที่แพร่กระจาย และขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย  ระบบภูมิคุ้มกันจะต่อสู้กับการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย  หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถที่จะต่อสู้กับวัณโรค จะทำให้เกิดอาการโรคปอดบวม และเกิดความเสียหายต่อไต กระดูก และไขสันหลัง ประสาทไขสันหลัง และสมอง   วัณโรคเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเจ็บป่วย และเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย  ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบ 2 ล้านคน โรคนี้ยังเป็นที่แพร่หลายในหมู่ คนที่มีเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์

Tuberculosis2

สาเหตุที่ทำให้เกิดวัณโรค              

วัณโรคเกิดขึ้นโดยเชื้อวัณโรคที่มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านอนุภาคในอากาศ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะกลายเป็นที่ติดเชื้อวัณโรคถ้าคุณหายใจเข้านำอนุภาคที่ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย บางคนมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งพอที่จะทำลายแบคทีเรียทันทีที่พวกเขาเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่แข็งแรงพอก็จะมีการพัฒนาการติดเชื้อวัณโรคที่แฝงอยู่แต่จะไม่ติดต่อและไม่แสดงอาการในทันที

อาการของวัณโรค

คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคจะไม่แสดงอาการของโรคในทันที มักจะค่อย ๆ เป็น มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด อาจมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว หรือเป็นไข้ต่ำ ๆ  ตอนบ่าย ๆ มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ต่อมาจึงมีอาการไอ ระยะแรกจะไอแห้ง ๆ ต่อมาจะมีเสมหะ ไอมากเวลาเข้านอน หรือตื่นนอนตอนเช้า ผู้ป่วยอาจรู้สึกแน่นหรือเจ็บหน้าอกโดยที่ไม่มีอาการไอ มีอาการที่เฉพาะเจาะจงไปยังปอดรวมถึงไอที่กินเวลานาน 3 สัปดาห์หรือมากกว่า

วิธีวินิจฉัยวัณโรค

วิธีทดสอบวินิจฉัยที่พบมากที่สุด คือ การทดสอบ Mantoux  การตรวจเลือดยังอาจใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้เกิดวัณโรคหรือที่แอบแฝง และวิเคราะห์เสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาแบคทีเรียวัณโรคในเสมหะ เอกซ์เรย์หน้าอกด้วยเครื่องสแกน (CT)

ใครเป็นผู้ที่ได้รับวัณโรค

      วัณโรคจะแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางหยดน้ำเล็ก ๆ ของเสมหะที่ติดเชื้อที่เดินทางผ่านอากาศ ถ้าผู้ติดเชื้ออาการไอจามเสียงตะโกนหรือถ่มน้ำลายแบคทีเรียสามารถกระจายสู่อากาศ และเข้ามาติดต่อกับคนที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียด้วยลมหายใจเข้าไปในปอด แม้ว่าทุกคนสามารถติดเชื้อวัณโรคได้ แต่ในบางคนจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น

 •      ผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้อื่นที่มีการติดเชื้อวัณโรค
 •      คนยากจนหรือไม่มีที่อยู่อาศัย
 •      คนต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีโรควัณโรคชุกชุม
 •      ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราและผู้ต้องขังเรือนจำ
 •      ติดสุราและผู้ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
 •      บรรดาผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหาร
 •      ผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่มีเอชไอวี / เอดส์หรืออื่น ๆ ปัญหาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 •      คนงานด้านการดูแลสุขภาพ
 •      คนงานในค่ายผู้ลี้ภัยหรือที่พักอาศัย

วิธีการรักษาวัณโรค

สำหรับการรักษา วัณโรค ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค ถ้าวัณโรคอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้แสดงอาการ จะใช้ยาปฏิชีวนะ ที่เรียกว่า isoniazid( INH ) เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน INH ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ซี่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ความเสียหายที่ตับ และ ปลายประสาทอักเสบ              อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จ คือ การที่ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะหยุดรับประทานยา เมื่อเริ่มรู้สึกดีขึ้น จะทำให้ยาไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้อย่างสมบูรณ์

วิธีที่สามารถป้องกันเชื้อวัณโรค

               มีวัคซีนสำหรับวัณโรคที่เรียกว่าวัคซีนบีซีจี  มักจะช่วยปกป้องเด็กและทารกจากโรค แต่ผู้ใหญ่สามารถได้รับเชื้อวัณโรคหลังจากที่ถูกฉีดวัคซีนในวัยเด็ก  วิธีการที่ดีของการป้องกันไม่ให้อาการกำเริบควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และควรตรวจหาเชื้อวัณโรคอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณทำงานหรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง  สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคควรใส่ที่ครอบคลุมปาก เพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังผู้อื่น และควรจัดที่อยู่อาศัยให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม