• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Technorati

กำเนิด วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

 

logop1

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ เครื่องระบายอากาศ เครื่องกำเนิดอิออนลบ และเครื่องผลิตก๊าซโอโซน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “NIG” รวมทั้งนำเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์ที่เจริญคู่กับเทคโนโลยี่ซึ่งก่อให้เกิด มลพิษและมลภาวะขึ้นทั่วไปจึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รักษาภาวะทาง น้ำและอากาศโดยขจัดสารแขวนลอยประเภทหยาบ กำจัดชีวะภาพที่เป็นพิษ ถ่ายเทอากาศ และเปลี่ยนคุณสมบัติแร่ธาตุ ต่างๆ จากที่เป็นพิษให้คืนสู่สภาพปกติเพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหามลภาวะของส่วนต่างๆ ซึ่งหลากหลายแตกต่างกันอาทิเช่น สำนักงานที่แออัด สถานบันเทิงที่มีกลิ่นควันบุรี่มาก โรงแรมที่กลิ่นอับ โรงพิมพ์ที่มีกลิ่นสารระเหย โรงงานเชื่อมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีกลิ่นและสารตะกั่ว โรงงานยาที่มีกลิ่นสารเคมี โรงงานเยื่อกระดาษที่มีฝุ่นละอองจากเยื่อกระดาษ ห้องวิจัยพันธ์พืชที่มีจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์ บ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องการการควบคุมออกซิเจน เป็นต้น และได้รวบรวมข้อมูลมลพิษเพื่อเป็นประโยชน์และง่ายต่อการจัดผลิตภัณฑ์ในการ ขจัดและกำจัดโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
-    มลพิษในสำนักงาน
-    มลพิษในสถานพยาบาล
-    มลพิษในสถานบันเทิง
-    มลพิษในบ้านพักอาศัย

เช่นมลพิษในสำนักงาน

เป็น ที่ยอมรับกันว่าในปัจจุบัน “สำนักงาน” เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการบริหารที่รวมความสามารถของกลุ่มบุคลตามประเภท ต่างๆ ให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้งานสอดคล้องถูกต้องและรวดเร็วทันต่อธุรกิจ จึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งของผู้มีอำนาจในการบริหารที่จะจัดให้สำนักงาน ซึ่งมักจะอยู่ในตัวเมือง ดังนั้นหลังจากการพัฒนากิจการระดับหนึ่ง จึงต้องพบกับมลพิษโดยรอบที่กลับเข้ามาในสำนักงาน เช่น อากาศ ถ่ายเทไม่สะดวก มีกลิ่นอับ กลิ่นชื่น กลิ่นเหม็น พนักงานเจ็บป่วยมากขึ้น สมาธิการทำงานน้อยลง เกิดมีปัญหาของตัวงานจากอารมณ์ เป็นต้น ภายหลังในสำนักงานจึงเริ่มมีการวิเคราะห์หามูลเหตุและแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้คงความน่าอยู่และประสิทธิภาพของงาน

แหล่งที่มาของมลพิษ

    เนื่องจากคนเราต้องการอากาศเพื่อหายใจวันละประมาณ 15 กิโลกรัม หรือ 20,000 ถึง 30,000 ครั้ง เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสูด หรือสัมผัสเอามลพิษที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศรอบตัวเราเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นวิธีเบื้องต้นจะต้องสืบหาแหล่งที่มาของมลพิษ ว่ามาจากที่ใดและหาวิธีขจัด ซึ่งพอจะจำแนกแหล่งที่มาของมลพิษได้เป็น
-    อากาศภายนอกอาคาร
-    อากาศหมุนเวียนซ้ำภายในอาคาร
-    ตัวอาคารและวัสดุตกแต่ง
-    อุปกรณ์เครื่องใช้
-    ตัวพนักงาน

ลักษณะมลพิษ

ฝุ่นละออง
-    เศษดิน โคลน ที่รถบรรทุกได้ทำตกหล่นไว้บนท้องถนน
-    เศษปูนซีเมนต์  ฝุ่นไม้ ที่เกิดจากการก่อสร้าง
-    เศษผงของแผ่นเบรก แผ่นคลัชท์ ยางรถ ที่เกิดจากยวดยาน
-    เศษเถ้าถ่าน ที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง
-    ควันบุรี่ ที่เกิดจาการเผาไหม้ ทำให้เกิดการรวมตัวของสารอินทรีย์
และกรดแร่ธรรมชาติ

ก๊าซพิษ
-    ออกไซด์ของกำมะถัน ที่เกิดจากการสันดาปของน้ำมันเกือบทุกชนิด
-    ไฮโดรคาร์บอน ที่เกิดจากไอระเหยของเชื้อเพลิงจากแหล่งเก็บ ขนส่ง
รวมทั้งจากเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด
-    คาร์บอนมอนน็อกไซด์ ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
-    ออกไซด์ของไนโตรเจน ที่เกิดจากจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์
เมื่อน้ำมันผสมกับอากาศ
-    แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ที่เกิดจากไอระเหยของสิ่งพิมพ์สี เครื่องถายเอกสาร

สารพิษ
-    สารตะกั่ว ที่เกิดจากสารผสมเพื่อป้องกันการน๊อคของเครื่องยนต์
การบัดกรี สีหมึกพิมพ์
-    ยาฆ่าแมลง ที่เกิดจากส่วยผสมของสารเคมีในรูปของ ยาฉีดกำจัดแมลงสาป
มอด ปลวก
-    สารฟอร์มาลิน ที่เกิดจากการพ่นดอกไม้เพื่อให้สวยงามคงทน
-    สารฟอร์มัลดิไฮด์ ที่เกิดจากส่วนผสมของพรม ไม้อัด วอลล์เปเปอร์ นำยาดับกลิ่น
ชีวะภาพที่เป็นพิษ
-    เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส อะมีบา พาราสิต ยีสต์ และสปอร์ของพืชบางชนิด
ที่เกิดจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือการแพร่พันธุ์ในธรรมชาติ

ผลกระทบของมลพิษ

สุขภาพร่างกายทรุดโทรม
-    โรคติดต่อทางลมหายใจของมนุษย์และสัตว์ เช่น โรคปอด เจ็บคอ เป็นต้น
-    โรคติดเชื้อ เช่น ระคายเคืองนัยน์ตา ตาแดง ไอ เป็นต้น
-    โรคภูมแพ้ เช่น แพ้กลิ่น เกสรดอกไม้ แพ้ฝุ่น เป็นต้น
เสียสุขภาพจิต
-    การขาดสมาธิ เช่น อ่อนเพลียเร็ว หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย
เนื่องจากขาดออกซิเจน เป็นต้น
-    ทำงานไม่สมบูรณ์ เช่น หลงลืม ปวดหัว วิงเวียนศรีษะ เป็นต้น
ตัวอาคารและเครื่องใช้ในสำนักงาน
-    การเกาะยึดของฝุ่นละออง เช่น สีไม่เหมือนเดิม หรือถูกน้ำแล้วสารพิษรวมตัวกับธาตุอื่นเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิว เป็นต้น
-    การกัดเซาะของก๊าซพิษ เช่น ปฏิกิริยาผุกร่อนของหินต่างๆ และวัสดุที่ทำด้วยไม้

หมายเหตุ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่หลายแห่งพยายามสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมและพัฒนา เทคโนโลยีเครื่องใช้ เช่น เครื่องฟอกอากาศ และ เครื่องผลิตก๊าซโอโซน เป็นต้น